Members

Principle Investigator

 • Jun Chen

  E-mail: chenabc@nankai.edu.cn

Faculties

 • Weiwei Xie

  Email:xieweiwei@nankai.edu.cn
 • Zhenhua Yan

  E-mail:yzh@nankai.edu.cn
 • Haixia Li

  E-mail:lihaixia@nankai.edu.c
 • Huanbing Liu

  Email:liuhb_2021@163.com
 • Beibei Liu

  Email: ydliubb@foxmail.com

Post Docs

 • Xuesen Hou

  E-mail: cwnhxs@163.com

 • Yong Lu

  E-mail: 1615389529@qq.com

 • Geng Li

  E-mail: ligeng@nscc-tj.cn

 • Yuankun Wang

  Email:wangyk@nankai.edu.cn
 • Gaojing Yang

  E-mail: yanggaojing@nankai.edu.cn
 • Youxuan Ni

  E-mail: 961227328@qq.com
 • Hao Wu

  Email:haowuben@163.com
 • Huimin Wang

  Email:1355750658@qq.com

PhD Students

 • Yunpeng Hou

  E-mail: whjx6789@163.com
 • Zhimeng Hao

  E-mail: zhimeng678@163.com
 • Jinze Hou

  E-mail: 13854542420@163.com
 • Long Shang

  E-mail:  tjishanglong@163.com
 • Xiaomeng Liu

  E-mail: 384541682@qq.com
 • Zhuo Yang

  E-mail: yzhuo94@outlook.com
 • Xinyi Liu

  E-mail: 2604889687@qq.com
 • Siyuan Shao

  E-mail: 1120220376@mail.nankai.edu.cn
 • Zirui Shao

  E-mail: 1120220377@mail.nankai.edu.cn
 • Shuang Wu

  E-mail: wushuang3098@163.com

Master Students

 • Zhenkun Hao

  E-mail: zkh6269@163.com
 • Xinru Yang

  Email: 1324530810@qq.com
 • Yufeng Zhang

  E-mail: zhangyf9797@163.com
 • Zhicheng Meng

  E-mail: meng_jesse@163.com
 • Chunyu Zheng

  E-mail: 1138778904@qq.com
 • Zhiming Li

  E-mail: 18833511183@163.com
 • Ruihan Wang

  E-mail: wrh15034403193@163.com
 • Yaxun Zhu

  E-mail: poloniumzyx@163.com
 • Haoqin Han

  E-mail:1003068298@qq.com
 • Linyue Wang

  E-mail: 824757454@qq.com
 • Wenxuan Yang

  E-mail: ywx990814@163.com
 • Pengkun Yang

  E-mail: 1163383462@qq.com
 • Yuewei Cui

  E-mail: Cyw2000@163.com
 • Mengyuan Zeng

  E-mail:2064802079@qq.com
 • Qi Zhao

  E-mail:1272979572@qq.com
 • Lin Wang

  E-mail: wanglinwl68@163.com
 • Boyuan Li

  E-mail: lby1575147084@163.com
 • Yifei Liu

  E-mail: 791563634@qq.com